Beweeg met tussenstops

Een periode van nadrukkelijke prestatie zet een vaart achter de gedachtegang. Het is een minder obstakel om een doel vast te stellen en om er vervolgens een waarde aan toe te kennen. Het laten op- en vaststellen vergt vaak meer inzet naar het zoeken van motivatie. Juist vanuit dit punt is de persoonlijke toevoeging de leidraad om succes op het pad te brengen. De persoonlijke betekenisgeving is de motor achter de inzet. Het is de kunst om de motor te laten leven om in beweging te komen. Vaak zijn tussenstops de momenten waarop de bestemming nog zo ver weg lijkt. Het is de moeite die nu als motivatie geldt. What’s in it for me is steeds vaker de vraag. Verlies het eerste oogpunt niet; waarom is er ergens een start gemaakt. De combinatie van de kop en de staart zorgen voor een beloning die bij extra inzet juist zo groot aanvoelt. Het is niet erg om motivatie te verliezen zolang deze wordt terug gepakt en de staart wordt getekend. Je wilt een afgeronde rekening hebben, geen kladwerk wellicht bestemd is voor de prullenmand. Het maken van kladwerken dienen als tussentijdse ondersteuning van de uiteindelijke prestatie. Doorgaan, dat is wat gedaan moet worden. Je kunt soms beter gaan lopen en de motor tijdelijk op tempratuur laten komen. Deze keuze vormt namelijk ook een onderdeel van het uiteindelijke succes. Op de weg wordt een wedstrijd gespeeld met een trofee bij het verslaan van de afhakende motivatie. Verlies vergt extra training om te leren overstappen op eigen transportmiddelen. Het is de kunst om enkel training te laten plaatsvinden bij het verrijken van behaalde prestaties. Alleen dan gaat de trap omhoog en worden torens hoog.